Coaches

1394787773.jpg

Tatyana Zaytseva

Head coach
1349018758.jpg

Yelena Porozhnyuk

Senior coach
414988313.jpg

Igor' Fil'chenko

Goalkeeper senior coach
1298048179.jpg

Natalya Dygay

Youth team coach