sng_500kh5003.png

Sergey Galitsky

President
bubnov_500kh5003.png

Valery Bubnov

Vice-president
khashig_500kh5003.png

Vladimir Khashig

General director
khakunov_500kh5003.png

Nurby Khakunov

Deputy General Director
aa_500kh5003.png

Aram Fundukyan

Commercial director, director of Academy
2._maryanovich.jpg

Alexandr Marjanovich

Adviser to the president of the youth football