Сlub

Management

sng_500kh5003.png

Sergey Galitsky

President
bubnov_500kh5003.png

Valery Bubnov

Vice-president
khashig_500kh5003.png

Vladimir Khashig

General director
khakunov_500kh5003.png

Nurby Khakunov

Deputy General Director
15036635001.jpg

Aram Fundukyan

Commercial director, director of Academy
746827236.jpg

Alexandr Tolstikov

Technical Director
11395980006.jpg

Nikolay Osipyan

President's advisor